• Gil Moshe

תאונות דרכים

Updated: Jan 18, 2020

המלחמה בתאונות הדרכים היא הסיבה העיקרית לקיומה של משטרת התנועה ולמעשה, מרבית פעולות האכיפה הנעשות על ידה, נועדו להפחית את מספר תאונות הדרכים.

כאשר מואשם אדם באחריות לגרימת תאונה, נקבעת הענישה בהתאם למספר מדדים וביניהם: מידת רשלנותו, הנזק שנגרם כתוצאה מהתאונה ועברו התעבורתי.

לגרסתו הראשונית של נהג, אשר היה מעורב בתאונת דרכים, ישנה משמעות רבה ולעתים ביכולתה להכריע את גורל התיק. מכאן, שפניה לייעוץ משפטי בהזדמנות הראשונה הינה המעשה הנכון ביותר. במקרים מסוימים, לאחר יעוץ משפטי איכותי, התוצאה תהא כתב אישום מרוכך יותר ובמקרים אחרים ייעוץ משפטי אף עשוי לחסוך מהנהג התמודדות עם הליך משפטי בעתיד.

מובן שגם לאחר הגשת כתב אישום ישנה חשיבות רבה לפניה לעורך-דין, שכן לא פעם מוגש כתב האישום, ללא ראיות מספיקות תוך שהבוחנים והחוקרים לא מבצעים את עבודתם כהלכה. במקרים אלה ניתן להפחית באופן משמעותי מהעונש אליו שואפת התביעה. לא מיותר לציין, כי פעמים רבות מוגש כתב אישום, שלא בצדק, כנגד המעורב שאינו אשם בקרות התאונה.

0 views0 comments