תחום התעבורה - נהיגה בפסילה

נהיגה בפסילה נחשבת לעבירה חמורה ביותר ובעיקר מכיוון שמערכת המשפט רואה באדם המבצע עבירה זו כמי שמביע זלזול בבתי המשפט.

המשטרה נוקטת באמצעים רבים בכדי להתמודד עם עבירה זו, כגון: ביקורות במחסומים ואף הפעלת יחידות   יעודיות המבצעות מעקבים ומארבים אחרי נהגים שנפסלו מלנהוג.

העונש על עבירה זו, כאשר היא מתבצעת בפעם הראשונה, נע בין עונש של מאסר על תנאי, עונש של מאסר   שריצויו באמצעות עבודות שירות ולעתים אף למאסר ממשי. כמובן, שלעונשים אלו מתלווה פסילת רישיון   נוספת.

כאשר אדם מבצע עבירה חוזרת של נהיגה בפסילה, גדל מאד הסיכוי שיוטל עליו עונש מאסר בפועל. למרות שנראה כי טיפול משפטי בתיקים כאלה הינו חסר סיכוי, שכן ברוב המקרים נתפס הנהג "על חם", הרי שישנה משמעות רבה ליצוג משפטי, שכן ישנן לא מעט דרכים שיכולות להביא לתוצאה טובה יותר עבור הנאשם.

חשוב לציין, שאפילו באישומים מסוג זה, קיימים לעתים מחדלי חקירה שעשויים להביא לזיכוי הנאשם.