תחום פלילי - ייעוץ וליווי בחקירה

ההליך הפלילי נפתח בחקירה במשטרה. המשרד מעניק ליווי משפטי מתחילת החקירה ועד סופה במטרה למנוע מהחשד להפוך לכתב אישום ומהחשוד להפוך לנאשם.  

לפני כל חקירה באזהרה חייב החוקר להסביר לנחקר כי זכותו  להיוועץ עם סניגור.

התייעצות עם סניגור עוד בשלב הראשוני של החקירה הינה בעלת משמעות רבה ועשויה לקבוע את גורלו של הנחקר. נחקרים רבים טועים לחשוב שהימנעות מיעוץ עם עורך-דין תציג אותם בפני חוקר באור חיובי, ככאלה שאין להם מה להסתיר.

נחקרים שמוותרים על זכות ההיוועצות, מסייעים, למעשה, לחוקר לסבכם בעבירה ואינם תורמים לעצמם דבר.